LenHuay/Thai Lottery>>หวยรัฐบาล

lenhuay หวยรัฐบาล

หวยรัฐบาล

เปิดรอบแทง 2 วันก่อนวันหวยออก (เว็บขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดรับแทงได้ตามความเหมาะสม)

package
780/90

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด
6ตัวโต๊ด5005%
5ตัวโต๊ด3805%
4ตัวตรง52005%
4ตัวโต๊ด2305%
3ตัวบนตรง7800%
3ตัวบนโต๊ด1250%
3ตัวหัวตรง7800%
3ตัวหัวโต๊ด1250%
3ตัวล่าง1600%
2ตัวคู่โต๊ดบน130%
2ตัวคู่โต๊ดหัว130%
2ตัวบน900%
2ตัวล่าง900%
วิ่งบน312%
วิ่งล่าง412%

package
600/80

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด
6ตัวโต๊ด5005%
5ตัวโต๊ด3805%
4ตัวตรง50005%
4ตัวโต๊ด2305%
3ตัวบนตรง60018%
3ตัวบนโต๊ด11020%
3ตัวหัวตรง60018%
3ตัวหัวโต๊ด11020%
3ตัวล่าง13020%
2ตัวคู่โต๊ดบน1212%
2ตัวคู่โต๊ดหัว1212%
2ตัวบน8010%
2ตัวล่าง8010%
วิ่งบน312%
วิ่งล่าง412%

package
520/70

ประเภท อัตราจ่าย ส่วนลด
6ตัวโต๊ด5005%
5ตัวโต๊ด3805%
4ตัวตรง45005%
4ตัวโต๊ด2005%
3ตัวบนตรง52030%
3ตัวบนโต๊ด9035%
3ตัวหัวตรง52030%
3ตัวหัวโต๊ด9035%
3ตัวล่าง11035%
2ตัวคู่โต๊ดบน1025%
2ตัวคู่โต๊ดหัว1025%
2ตัวบน7022%
2ตัวล่าง7022%
วิ่งบน312%
วิ่งล่าง412%

ตารางเวลาออกผล

ประเภท เวลาปิดแทง เวลาออกผล
หวยรัฐบาล15:20:0015:50:00

ในบางงวดอาจมีเลขประกาศปิด หากแทงเข้ามาหลังเว็บประกาศปิดเลขแทงถูกจะจ่ายครึ่งราคา แต่หากแทงซื้อหวยเข้ามาก่อนเว็บประกาศ เว็บจะจ่ายในราคาเต็มตามราคาปกติ (ดูเลขปิดจ่ายครึ่งได้ที่หน้าลงโพยซื้อหวย)


▶6ตัวโต๊ด - ทายผลมาครบหกตัวสลับหลักกันได้ ของเลขท้ายหกตัวของรางวัลที่ 1

▶5ตัวโต๊ด - ทายผลมาครบห้าตัวสลับหลักกันได้ ของเลขท้ายห้าตัวของรางวัลที่ 1

▶4ตัวตรง - ทายผลสี่ตัวตรง ของเลขท้ายสี่ตัวรางวัลที่ 1

▶4ตัวโต๊ด - ทายผลมาครบสี่ตัวสลับหลักกันได้ ของเลขท้ายสี่ตัวของรางวัลที่ 1

▶3ตัวบน - ทายผลสามตัวตรง ของเลขท้ายสามตัวรางวัลที่ 1

▶3ตัวบนโต๊ด - ทายผลมาครบสามตัวสลับหลักกันได้ ของเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่ 1

▶3ตัวล่าง - ทายผลสามตัวตรง ของทั้งหมด 4 รางวัล โดยใช้ผลจาก รางวัลเลขท้ายสามตัวจำนวน 2 รางวัล และ รางวัลเลขหน้าสามตัวจำนวน 2 รางวัล

▶3ตัวหัว - ทายผลสามตัวตรงของสามตัวหน้ารางวัลที่ 1 (เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน)

▶3ตัวหัวโต๊ด - ทายผลมาครบสามตัวสลับหลักกันได้ของสามตัวหน้ารางวัลที่ 1 (เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน)

▶2ตัวคู่บนโต๊ด - ทายผลสองตัวที่มีตัวเลข 2 ใน 3 ตัว ของเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่ 1

▶วิ่งบน - ทายผลเลขตัวเดียวที่มีตัวเลข 1 ใน 3 ตัว ของเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่ 1

▶วิ่งล่าง - ทายผลเลขตัวเดียวที่มีตัวเลข 1 ใน 2 ตัว ของรางวัลเลขท้ายสองตัว

**วิ่ง ถูกเลขเบิ้ล จ่ายต่อเดียว**

Go to home page