LenHuay/Thai Lottery>>หวยรัฐบาล

lenhuay หวยรัฐบาล

หวยรัฐบาล

เปิดรอบแทง 2 วันก่อนวันหวยออก (เว็บขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาเปิด-ปิดรับแทงได้ตามความเหมาะสม)

Constructor error

HTTP Error: Unsupported HTTP response status 404 Not Found (soapclient->response has contents of the response)

ตารางเวลาออกผล

Constructor error

HTTP Error: Unsupported HTTP response status 404 Not Found (soapclient->response has contents of the response)
ประเภท เวลาปิดแทง เวลาออกผล

ในบางงวดอาจมีเลขประกาศปิด หากแทงเข้ามาหลังเว็บประกาศปิดเลขแทงถูกจะจ่ายครึ่งราคา แต่หากแทงซื้อหวยเข้ามาก่อนเว็บประกาศ เว็บจะจ่ายในราคาเต็มตามราคาปกติ (ดูเลขปิดจ่ายครึ่งได้ที่หน้าลงโพยซื้อหวย)


▶6ตัวโต๊ด - ทายผลมาครบหกตัวสลับหลักกันได้ ของเลขท้ายหกตัวของรางวัลที่ 1

▶5ตัวโต๊ด - ทายผลมาครบห้าตัวสลับหลักกันได้ ของเลขท้ายห้าตัวของรางวัลที่ 1

▶4ตัวตรง - ทายผลสี่ตัวตรง ของเลขท้ายสี่ตัวรางวัลที่ 1

▶4ตัวโต๊ด - ทายผลมาครบสี่ตัวสลับหลักกันได้ ของเลขท้ายสี่ตัวของรางวัลที่ 1

▶3ตัวบน - ทายผลสามตัวตรง ของเลขท้ายสามตัวรางวัลที่ 1

▶3ตัวบนโต๊ด - ทายผลมาครบสามตัวสลับหลักกันได้ ของเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่ 1

▶3ตัวล่าง - ทายผลสามตัวตรง ของทั้งหมด 4 รางวัล โดยใช้ผลจาก รางวัลเลขท้ายสามตัวจำนวน 2 รางวัล และ รางวัลเลขหน้าสามตัวจำนวน 2 รางวัล

▶3ตัวหัว - ทายผลสามตัวตรงของสามตัวหน้ารางวัลที่ 1 (เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน)

▶3ตัวหัวโต๊ด - ทายผลมาครบสามตัวสลับหลักกันได้ของสามตัวหน้ารางวัลที่ 1 (เลขหลักแสน หลักหมื่น และหลักพัน)

▶2ตัวคู่บนโต๊ด - ทายผลสองตัวที่มีตัวเลข 2 ใน 3 ตัว ของเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่ 1

▶วิ่งบน - ทายผลเลขตัวเดียวที่มีตัวเลข 1 ใน 3 ตัว ของเลขท้ายสามตัวของรางวัลที่ 1

▶วิ่งล่าง - ทายผลเลขตัวเดียวที่มีตัวเลข 1 ใน 2 ตัว ของรางวัลเลขท้ายสองตัว

**วิ่ง ถูกเลขเบิ้ล จ่ายต่อเดียว**

Go to home page